Rundradio

På VHF sänds rundradioprogram exvis P1-P4 samt reklamradiostationer, även TV ljudet kan avlyssnas. Trafiksättet är WFM. Bandbredden är för radioljudet c:a 250kHz, för TV ljudet c:a 150kHz. Kanalstegen är 100kHz för radio, och 7 MHz för TV kanalerna.

S-kanalerna för TV ligger endast på kabelnät. Trots detta förekommer störningar på exvis 2 meters amatörband. P.g.a. dåliga kablar, dålig skärmning, för höga nivåer etc. Störda radioamatörer kan vid klagomål till nätoperatörer bli av med problemen. Dessa har visat god förståelse, och bytt frekvens eller på annat sätt löst problemen.

88-108 MHz FM bandet

47-68 MHz TV band I, 3 kanaler, under avveckling

104-174 MHz TV S-band I, 10 kanaler

174-230 MHz TV band III, 7 kanaler

230-300 MHz TV S-band II, 9kanaler

302-470 MHz TV S-band III, 20 kanaler

470-606 MHz TV band IV, 16 kanaler

606-854 MHz TV band V, 30 kanaler

 

DAB, (Digital Audio Broadcasting).

Det pågår utbyggnad av DAB i de större städerna, dock kan mottagarna fortfarande räknas på de båda händernas fingrar. Man har i alla fall sändare i drift i Stockholm, Göteborg, och Malmö. Speciella digitala sändare av Rhode&Schwartz fabrikat. Genom denna lokalisering kan man nå en hög procent av befolkningen, genom ett fåtal sändare. Avsikten med DAB är att kunna sända högre ljudkvalitet, i första hand till bilradio, men även sämre! Med fler kanaler som resultat. Man kan således välja mellan HiFi och mångfald. Även andra tjänster planeras. Som stillbildsändning, eller Internet länk i ena riktningen. Troligen måste det fram intressanta tjänster för att systemet skall röna intresse bland allmänheten. Det vanliga FM bandet "går ju bra", och går säkert bra i 50 år till. Att "bara" få bättre ljudkvalitet vill folk inte betala med att köpa nya radioapparater.

C:a 230 MHz

  

Kommunikationsradio.

Flera frekvensområden (band) finns för komradio. Alla använder FM och 25kHz kanaldelning, men kan förekomma med fyra decimaler. Repeatrar förekommer med duplexavstånd på 0.6, 4.0, 4.6, 8.0, 7.0, 15.0, 30.0 MHz.

 

30-32 MHz Jaktradio, ingen tillståndsplikt. Stora klumpiga apparater som blir oanvändbara vid solfläcksmaximum. Följande kanaler finns:

3.5Watt, 30.930, 31.040, 31.050, 31.060, 31.070, 31.140, 31.150, 31.160, 31.250, 31.260, 31.270, 31.330, 31.340, 31.570. MHz

1.0Watt, 31.080, 31.090, 31.100, 31.110, 31.120, 31.180, 31.190, 31.200, 31.210, 31.220. MHz

 

41.015-43.600 MHz Trådlösa mikrofoner, användes vid teater, föredrag etc.

 42.55 MHz Babysitter, består av en liten sändare som placeras vid det sovande barnet, sändaren startar vid ljud och mottagaren som finns hos föräldrarna förmedlar nödanropet. Inga selektiv eller kryptering förekommer, d.v.s. alla ljud sändes ut i klartext från barnfamiljen. Liknande anläggningar finns även på 27 MHz.

 49.6-50 MHz Olaglig sladdlös telefon, den typ av sladdlös telefon som ofta inköps på semesterresor, kännetecknas av teleskopantenn på c:a 50 cm. Apparattypen förekommer fortfarande trots laglig modell på 900 MHz. 5khz kanaler och FM.

46.6-47.0 MHz Olaglig sladdlös telefon.

30.05-30.3 MHz Olaglig sladdlös telefon.

1.66-1.805 MHz Olaglig sladdlös telefon.

De sista kanalerna ligger vid mellanvågen och användes av basenheten, som sänder med elnätet som antenn, i den bärbara finns en ferritantenn som mottagare. När man sedan svarar måste teleskopantennen dras upp för att kunna sända tillbaka med någon av ovan frekv. Vissa modeller har båda frekvenser i något av ovanstående VHF band. Trots det olagliga att inneha och använda dessa apparater ser man till och med politiker etc. använda dessa i typ "hemma hos" reportage och intervjuer.

 

Amatörradio, 6 meters bandet.

Ett relativt nyöppnat amatörband, detta band kräver specialtillstånd av de radioamatörer som vill prova på. Skälet är att det finns TV sändningar nära bandet. I framtiden skall dessa TV sändare läggas ner och då kommer bandet att kunna användas lättare. Bandet har en uppdelning med SSB och CW på dess lägre del samt FM på högre delen. Mycket sporadiska öppningar för trafik inom Europa rapporteras, men under solfläcksmaximium kommer man lätt att kunna köra hela världen. Man använder riktantenner med horisontell polarisation för CW och SSB. För FM lokaltrafik kommer med säkerhet vertikala antenner till bruk. Vågutbredning som Aurora, sporadiskt E, tropo, förekommer på detta band.

50-52 MHz 6 meters bandet

50.070 MHz SK3SIX radiofyr

50.080 MHz SK6SIX "

  

68-88 MHz I detta band finns bl.a. polis, taxi, brandkår, ambulans åkeriradio, kanaldelningen är 25 kHz med fyra dec. exvis 79.2625 MHz. Man kan i detta band ibland höra rundradiostationer från öst staterna. De har sitt "FM" band på c:a 68-76 MHz. Många radioamatörer använder detta som konditionsvarnare. Om man hör ryska rundradiostationer så blir det sannolikt öppningar på 2 metersbandet.

78.0125-79.9875 MHz Polisradio

78.2375-79.6625 MHz Ambulans

79.5375 MHz Polis Karlstad

 

Flygbandet

Flygbandet är uppdelat i fyr band och kommunikations del. Fyrarna finns vid flygplatserna, och har en avancerad modulering som innehåller både AM och FM, den sänder två 30 Hz toner som användes för att i den mobila (flygplanet) radioapparaten beräkna riktningen till flygplatsen, förutom detta sänder fyren sin ID med morsetelegrafi, systemet kallas VOR. Kommunikationsdelen använder amplitudmodulering. Inga planer på modernisering till FM finns. Kanaldelningen är 25 kHz, (var tidigare 50 kHz ), planer på omfördelning till 8.333 kHz kanalavstånd finns, i avsikt att få fler kanaler till förfogande. Detta kommer att ske i flygtäta områden i centrala Europa. Flygbandet omfattar nu 760 kanaler. Inga selektiv förekommer, alla hör alla på resp. kanal, och all trafikplanering åstadkommes med kanaler.

Rykten säger att det experimenteras med digitala radiosystem på flygbandet, som skall ersätta det nuvarande AM-systemet i framtiden. Detta är obekräftade uppgifter.

108-118 MHz Fyrdel.

118-136.975 MHz Komdel.

112.4 MHz VOR Karlstad

115.7 MHz VOR Brattfors

119.45 MHz Karlstad

122.225 MHz Hagfors

 

Satellitbandet

På detta band kan man höra de äldre analoga vädersatelliterna. De har relativt stor deviation, typ +-15KHz. Det förekommer även andra satelliter med mycket underlig modulering. Lyssna med liten kanaldelning och FM eller AM, räkna med att frekvensen driver p.g.a. dopplerskift. Vid starka signaler kan man lyssna med WFM. Vanligt förekommande lyssnarantenner är horisontella kryssdipoler med mast toppförstärkare.

136-138MHz

134.000 MHz NOAA

137.500 MHz "

137.620 MHz "

  

MIR

Den ryska rymdstationen MIR kan avlyssnas, det kräver en del tålamod då de naturligtvis bara hörs vid passage över din lyssningsort. Samt att varje varv runt jorden förskjuts lite. Det tar således åtskilliga varv innan den kommer över Sverige. Tiden man hör en satellit är ganska kort, c:a 10 minuter, och sänder man inte just då så missar man det hela. När MIR hörs är de riktigt starka.

143.625 MHz

  

Amatörradio, 2 meters bandet.

VHF amatörbandet användes till en mängd olika radiotekniska experiment och kommunikation bland radioamatörer. Flera trafiksätt förekommer, CW, SSB, FM, samt fjärrskrift i form av paketradio. Repeatrar förekommer rikligt, dessa har god räckvidd (upp till 150 Km) och stor aktivitet. CW och SSB aktiviteten köres med horisontell polarisation, ofta höga effekter och kraftiga riktantenner. Vågutbredningsfenomen som norrskensreflektion, (Aurora) sporadiska E-skikt, meteorreflektioner, och månstuds förekommer. Allt detta gör 2 meters bandet mycket spännande, räckvidder över hela Europa förekommer. 2 meters bandet är exklusivt för radioamatörer, d.v.s. delas ej med andra tjänster. (se 70cm bandet)

144-146 MHz 2 meters bandet

144.0-144.150 MHz CW (telegrafi) Horisontell polarisation riktantenn.

144.15-144.6 MHz SSB horisontell polarisation riktantenn.

144.6-144.8 MHz Paketradio fjärrskrift. Noder och brevlådor på höga platser gör att stn. är starka och mycket aktiva.

144.8-145.0 MHz Fyrbandet, här finns radiofyrar som sänder sin signal och position med CW. Fyrar över hela Europa gör att man kan förutsäga vågutbredning.

144.960 MHz SK4MPI rundstrålande radiofyr utanför Ludvika användes i första hand för bevakning av norrskensaktivitet.

 

144.859 MHz LA1VHF fyr

144.870 MHz LA3VHF fyr

144.890 MHz SK2VHG fyr

144.902 MHz OH6VHF fyr

144.910 MHz DL0PR fyr

144.920 MHz SK7VHF fyr

144.930 MHz OZ7IGY fyr

144.950 MHz SK1VHF fyr

144.965 MHz GB3LER fyr

144.982 MHz SK3VHH fyr

145.000-145.175 MHz infrekvenser repeater, 25 kHz kanalavstånd, FM.

145.200-145.575 MHz simplexkanaler, direkt trafik mellan radioamatörer.

145.600-145.775 MHz utfrekvenser repeater. 25 kHz kanalavstånd, FM. Vissa undantag finns, s.k. X-kanaler med 12.5 kHz kanalavstånd.

145.800-146 MHz Sista delen av amatörbandet användes av amatörsatelliter. Flera sådana finns med olika trafiksätt, en gemensam sak med satellitsända radiosignaler är att de har dopplerskift, de tycks driva i frekvens, p.g.a. satellitens höga hastighet. Man kan höra en mängd olika signaler på detta område. Satelliter med talsyntes och radioamatörer från andra världsdelar via satellit.

 

150 MHz På denna frekvens kan man höra satelliter.

  

Radiopejling av djur.

Vargar och andra sällsynta djur förses i forskningssammanhang med en liten radiosändare för att man skall kunna lokalisera djuret i naturen. Systemet kan även användas för att pejla sin jakthund med. Genom att man låter denna sändare skicka ut korta bärvågs pulser med låg effekt kan man få lång batteri livslängd. Genom att nyttja en känslig mottagare med smala filter, (CW mottagare) samt en riktantenn kan man uppnå avsevärda räckvidder. För att lyssna behövs en mottagare med SSB eller CW läge, samt möjlighet att justera frekvensen i mindre än 100 Hz steg. En bärbar riktantenn som man kan vrida polariteten på är en fördel. Frekvenserna är inte tillståndspliktiga. Utrustningar av detta slag ser man ofta i TV naturprogram. Frekvenserna är:

152.0125, 152.0625, 152.0375, 152.0875, 152.1125 MHz

 Slask frekvens

En så kallad slaskfrekvens finns här, med det menas att tillståndshavare har möjlighet att utnyttja sin kommunikationsradio över hela landet, dock med reservation för störningar från andra användare. Användes av byggare, installatörer krandirigering etc. Endast handapparater är tillåtna. Ej bilantennen eller takmonterad antenn.

156.000 MHz

 

Marin VHF

Detta band användes av yrkes sjöfart och privatbåtar. Anropsfrekvens med passningsplikt gör att systemet är betydelsefullt ur säkerhetssynpunkt. Man använder både simplex och duplex kanaler, (duplex avståndet är 4.6 MHz). Duplexkanalerna användes för koppling till telefonnätet. Två privatkanaler för fritidsbåtar finns. Kanaldelningen är 25 kHz, tidigare har den varit 50 kHz, därav kanalnumreringen. Ett automatiskt system med selektiv är under uppbyggnad, (DSC, Digital Sel Call) kanal 70 användes för detta ändamål. På kanal 16 sker ofta "allmänt anrop" med sjövarningar och trafiklistor riktat till yrkes sjöfarten. Tillstånd efter utbildning och prov hos Telestyrelsen. Sjöfartsverket gör för närvarande en satsning på marin VHF. Det skall få ännu bättre funktion som säkerhetsystem. Det är känt att mobiltelefoner etc. ej fungerar i nödsituationer på sjön. Man kan ju inte veta vilket telefonnummer båten man ser några hundra meter bort har. Men man kan ropa på kanal 16 och få hjälp inom minuter. Vid större händelser katastrofer är alltid mobiltelefonäten blockerade och följaktligen obrukbara. Då fungerar bara ett öppet radionät, där andra fartyg har passningsplikt. För att få använda marin VHF krävs tillstånd. Det får man efter en enkel utbildning i handhavande och trafikteknik. Detta borgar för att utrustningarna användes seriöst, och att missbruk inte förekommer. En fast eller bärbar VHF radio i båten är och kommer att bli en absolut nödvändighet som säkerhetsgarant.

156.025-157.400 MHz Simplexfrekvenser, fartyg och basstation utfrekvens.

160.625-162.025 MHz Duplexfrekvenser, basstation utfrekvens.

156.800 MHz Kanal 16 anrop nödanrop.

156.525 MHz Kanal 70 DSC

 

Jaktfrekvenser

Jordbruksföretag får här tillstånd på två kanaler som ofta användes som jaktradio. Till skillnad mot 27 och 31 MHz kan man helt ostört ha radioförbindelser med högsta kvalitet på dessa kanaler. Ett enkelt tonselektiv användes som gör att man inte störs av andra jaktlag. Selektivet bygger på en kontinuerlig ton under talfrekvensområdet, s.k. pilotton eller tonsquelch, även kallat CTCSS. Detta selektiv hindrar ej avlyssning. Små behändiga apparater med perfekt ljudkvalitet och bra räckvidd. Dock förekommer billiga fabrikat av sämre kvalitet. Kräver tillstånd.

155.425 MHz Jaktkanal VHF

155.475 MHz Jaktkanal VHF

 

Personsökare

Minicall är ett system som använder en kod som kallas POCSAG. Den kan lyssnas med FM, och låter som ett pip o surr ljud.

2 kanaler finns och är landsomfattande.

169.8000 MHz

161.4375 MHz

 

Väderballonger

På denna frekvens kan man höra sändaren i meteorologernas väderballonger, de består av en frisvängande oscillator och kan därför ligga lite var som hels i frekvens. Effekten är c:a 1 Watt. Moduleringen består av olika toner som sänds omväxlande. Tonerna ligger högt i frekvens, 5-10 kHz. Sändningarna skall lyssnas i WFM. Meteorologerna avkodar tonerna som temperatur tryck vindstyrka etc. Man känner igen signalerna dels på tonerna och dels på att signalstyrkan sakta stiger eller sjunker i takt med att ballongen kommer med vinden. Man kan höra den i upp till en timme. När ballongen så småningom störtar kan man hitta dem med sändare i skogen. (om man har tur). Brukar vara en frigolitlåda med ett enkelt kretskort i. Lyssna med scannern i WFM och plus minus 1 MHz. Ett mycket intressant projekt att använda scannern till.

406 MHz c:a Meteorologisk vädersond.

 

Satelliter

Runt 400 MHz finner man andra satelliter, nödsändare och andra intressanta signaler.

399-401 MHz Satellitsignaler

 

Högbandet polis

På detta frekvensområde finns polisen i de största städerna, mobila sändare finner man 30 MHz lägre i frekvens. Basstationerna är för det mesta repeatrar. Kanalavståndet är 25 kHz.

410.000-412.5 MHz Högbandet polis.

 

Slaskfrekvenser

De s.k. slaskfrekvenserna är komradio som inte är tilldelade för exklusivt bruk. Frekvenserna kan ha flera användare och får användas över hela Sverige. Tillstånd krävs. Varje licensinnehavare får minst två frekvenser. Tillstånd tilldelas företag. Användes vid exvis krandirigering, byggen, installationer och industri.

422.800, 422.850 MHz Slaskfrekv.

428.800, 428.850 MHz Slaskfrekv.

 

Amatörradio 70 cm bandet.

På detta amatörband förekommer alla trafiksätt, CW,SSB, och FM. Telefoni, packet, och satelliter förekommer. Det finns 15 repeaterkanaler, dessa har 1.6 MHz duplexavstånd. Kanaldelningen vid FM är 25 kHz. Radioamatörer har företräde i detta band.

432-438 MHz 70 cm bandet

433.000-433.375 MHz repeaterkanaler infrekvenser.

434.600-434.975 MHz repeaterkanaler utfrekvenser.

433.920 MHz på denna frekvens förekommer andra tjänster. Bl.a. kommer vägverket att göra försök med hastighetsbegränsningar som med radiosignal skall göra det omöjligt att överskrida hastighetsgränser. Här finns exvis s.k. trygghetslarm, gamla ensamma människor har en liten sändare runt halsen som de kan trycka på vid akuta problem, en mottagare vid telefonen ringer automatiskt upp hjälp. En del fjärrstyrda billarm och billås använder denna frekvens. Problemet är att radioamatörerna har företräde på bandet. Hur tryggt är då ett trygghetslarm? Eller kommer bilarna att nita när de kör förbi en radioamatör. Det har hänt att folk inte fått upp sina bilar om det finns radioamatörer i farten. Ett stort misstag att lokalisera så viktiga tjänster där andra sändningar förekommer ofta med hög effekt. Trådlösa hörlurar och högtalare till stereon är ett annat exempel.

 

SRBR (Short Range Business Radio)

Ett helt nytt frekvens band, tillkom 96.08.01.

Ett alternativ till PR bandet, avsett att användas vid mindre räckviddskrav, (upp till någon km) av företag och privatpersoner, exvis vid installationsarbete, kompiskörning mellan två bilar, i familjen för att hitta varandra på en stormarknad museum el. liknande, sport evenemang, tävlingar, kypare-kök på restauranger, etc. Bandet kommer att bli aktivt när marknaden börjat fungera vilket troligen kommer att ske i de större städerna inom ett år. I England har systemet varit i drift ett halvår och närmare tiotusen apparater har sålts. Flera andra länder i Europa kommer med liknade system. En max utstrålad effekt om 1 watt samt ingen möjlighet till yttre antenn, gör räckvidden begränsad. Detta gör att man inte störs av andra nät. På detta band förekommer inga sporadiska överräckvidder som på 27 och 31 MHz, d.v.s. inga störningar från utländska stn. Möjlighet till pilot tonselektiv gör att man kan räkna med helt störningsfri passning. Små behändiga apparater av hög kvalitet med liten antenn och perfekt ljudkvalitet. Ingen tillståndsplikt, inga kostnader för drift o tillstånd.

444.6-444.975 MHz

Sex kanaler finns tilldelade.

444.600, 444.650, 444.800, 444.825, 444.850, 444.975 MHz.

 

Mobiltelefon.

Flera typer av mobiltelfoni finns, NMT som är ett analogt system, som går att avlyssna, GSM är bredbandiga digitala sändningar och låter som ett surrande brus. NMT 450 har 25 kHz kanaldelning, NMT 900 har 12.5 kHz kanaldelning.

453.0-457.5 MHz NMT 450mobil

463.0-467.5 MHz NMT 450 bas

890.0-899.0 MHz NMT 900mobil

935.0-944.0 MHz NMT 900 bas

De lägsta 2.5 MHz användes som "datakanaler".

899.2-913.9 MHz GSM mobil

944.2-958.9 MHz GSM bas

GSM "lyssnas" i WFM.


914-915 MHz
Sladdlös telefon, bärbar. Den typ av sladdlösa telefoner som användes i hem och på kontor. 12.5 kHz kanalavstånd.

959-960 MHz Sladdlös telefon, basenhet. 12.5 kHz kanalavstånd.

Se även olaglig sladdlös telefon på c:a 46 MHz

back