Kan H5N1 drabba Sverige? Ja!
Kan H1N1 drabba Sverige? Ja!
Kan .... ...... ......? Ja!

Kolla runt lite

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicerat 19 oktober 2005 15:40

Nya fall av dödligt virus i Europa

Tester har bekräftat att nya fall av det dödliga fågelviruset H5N1 har påträffats i Rumänien,
uppgav jordbruksminister Gheorghe Flutur på onsdagen.
De nya fallen gäller en svan och en höna nära Maliuc i Donaudeltat.
- Tyvärr har proverna bekräftat våra farhågor, sade Flutur.
Det fågelvirus som har påträffats i Tula-regionen söder om Moskva i västra Ryssland är den dödliga
varianten H5N1. Det bekräftade det ryska jordbruksdepartementet på onsdagen.
- Vi ha bekräftelse från laboratoriet att det är H5N1-formen, sade tjänstemannen Nikolaj Vlasov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om/när viruset kommer att smitta från människa till människa.

Ja, det återstår att se. Virus vill ju också leva. Det kan ju inte vi människor bestämma över hur som helst.
Det finns förespråkare för att den här mutationen är inplanterad från laboratorium. Det är troligtvis
inte sant. Men det kan vara sant. So what! Nu ska vi se om Person vill fixa det här åt oss skattebetalare.
Vaccin åt alla ska ropen skalla.

Nu har fågelviruset nått europa och det är mindre bra.Vad att göra? Vi kan inte göra så mycket.
Det finns säkert många välutbildade människor som bör göra rätt för sig och stoppa denna kommande farsot.
Vi har lyssnat på gnälliga forskare i årtionden om hur synd det är om dom och hur missförstådda dom är.

Ni forskare har ställt till med mycken skit på denna planet. Gör rätt för era feta löner och fixa till det här.

2006-03-01
Nu kan man läsa i Expressen att man ska låsa in katter och hundar eftersom en katt i Tyskland blivit smittad.
Somliga anser att man ska utrota viruset istället för att låsa in husdjuren. Moderaterna som är så jävla duktiga
kan väl lösa problemet åt Göran Person. Det kanske skulle vara en bra affär att tillverka munskydd åt hundar
och katter. Sen kan man ju ta fram högtryckssprutan och blåsa av djurens tassar innan dom går in i lägenheten.
Hur gör man med alla kamphundar i förorterna? Höj trycket på saneringssprutan!

De får Tamiflu - är du med på listan?

Nationellt - enligt krisberedskapsmyndigheten:
Riskgrupper: Hjärt- och lungsjuka, gravida och personer över 65 år.
Sjukvårdspersonal.
Nyckelpersoner i riksdagen, regeringen, regeringskansliet.
Ledningen i följande myndigheter:
Affärsverket
Svenska kraftnät
Försvarsmakten
Elsäkerhetsverket
Krisberedskapsmyndigheten
Livsmedelsverket
Post- och telestyrelsen
Statens energimyndighet
Statens kärnkraftinspektion
Banverket
Luftfartsstyrelsen
Sjöfartsverket
Vägverket
Kustbevakningen
Rikspolisstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Kärnkraftsinspektionen
Socialstyrelsen
Räddningsverket
Strålskyddsinstitutet
Statens veterinärmed. anstalt
Tullverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Energimyndigheten
Jordbruksverket
Verket för näringslivsutveckling
Lantmäteriverket
Länsstyrelserna
Statistiska centralbyrån
Styrelsen för psykologiskt försvar
Luftfartsstyrelsen
Migrationsverket
Personal i följande verksamheter:
Media: Sveriges Radio, Sveriges Television, TV 4, TT, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen. Sannolikt även ledande lokaltidningar.
It-avdelningarna på viktiga myndigheter, sjukhus och medieföretag.
Kommunal verksamhet som sjukvård, äldrevård, psykosocial omsorg och renhållning.
Svenska kyrkan, övriga trossamfund och begravningsbyråer.
Räddningstjänst, polisen, tull, kustbevakning, sjö-, flyg- och fjällräddning, skyddsvakter och Försvarsmakten.
Transportföretagen som SAS, SJ och de olika lokaltrafiksbolagen.
Banker och försäkringsbolag.
Bränsleförsörjningen.
Elförsörjningen, it-infrastruktur, distributionen av radio och tv-program.
Drift av kommunernas vatten, el och värmesystem.
Av EXPRESSEN.SE expressen@expressen.se
Publicerad: 2006-03-02 07:28


Jerkasmarknad  | Jerkasmarknad  | Javajerka  | Axanator  | Phalle  | Kista Galleria  | Skulptör  | Skulptör Nynäshamn  | Plastskulptur
Skulptur  | Konstnär  | Skulptur-Stockholm  | Skulptör  | Träskulptör  | Skulptur Sthlm  | Jerkasmarknad  | Skulptör

eXTReMe Tracker