Time Line Stockholm


Violin Line Stockholm

violin_strad.jpg (60515 bytes)
Link to Jerkasmarknad Violin
Link to JavaJerka Violin
Violin at Jerkasmarknad


Ordlista

Analog
betyder motsvarande, överrensstämmande och användes ursprungligen som en elektronikterm som urmakarna använde när quartsur började bli vanliga. I dag betecknar det tidsangivelse med visare och urtavla.

Antimagnetiskt ur
Antimagnetiska ur är skyddade från magnetisk påverkan genom att metalldelarna, bland annat reglagedelen, har sådan sammansättning att de inte påverkas.

Applicerade siffror
Applicerade siffror är upphöjda metalltecken fastsatta på urtavlan.

ATM/ATÖ
Atm står för atmosfärers övertryck. Den svenska förkortningen är atö, men även här används atm-förkortningen i mycket stor utsträckning. När ett föremål sänks ned i vatten uppstår ett tryck, och ju längre ned klockan kommer desto större blir trycket. 1 atm motsvarar ett djup på ungefär 10 meter. 2 atm är ungefär 20 meter och så vidare.

Klockor är olika väl rustade för att motstå vatten.

Följande begrepp är de vanligaste:
Fukt och dammskyddad - klockan ska användas som ett smycke och inte utsättas för vatten. Vattenskyddad 3 eller 5 atm - klockan är gjord för att tåla dagligt bruk. Vattentät 10 atm - klockan tål bad. För dykning krävs minst 20 atm.

Låt din urmakare kontrollera att din klocka är tät före varje badsäsong eller i samband med batteribyte. Ett sprucket glas eller torr packning kan göra din klocka otät.

Arabiska siffror
De arabiska siffrorna är 1,2,3,4,5,6,7,8,9. De kommer ursprungligen från Indien och introducerades i Europa av arabiska köpmän.

Automatiska armbandsur
Ett automatiskt armbandsur har ett mekaniskt ur med en drivfjäder som dras upp via en rotor med hjälp av de rörelser dess bärare åstadkommer. Det automatiska armbandsuret uppfanns på 1700-talet av Breuget som kallade sina självuppdragande ur för Perpetuelle.

Bakboett
Bakboett är baksidan av boetten och är utformad som ett ”lock” på urets baksida. Bakboett finns som skruv- eller tryckbakboett.

Balansstopp
Balansstopp är en sekundvisare som stannar upp för att synkronisera tiden när man drar ut kronan.

Bicolor
Bicolor anger att boetten är tvåfärgad. Den är oftast tillverkad i stål och guld eller av stål och doublé.

Boett
Boetten är höljet där urverket, glaset, uppdragskronan, och urtavlan är monterad. Boetten kallas också klockhus.

Carbuchonkrona
Carbuchonkronan är en krona som är infattad med en ädelsten.

Centrumsekundvisare
En centrumsekundvisare sitter monterad mitt på urtavlan och har en egen uppsättning siffror.

Destruktiv tid
Under förhållanden där man inte hade råd att hålla sig med mekaniska tidmätare, som ju var dyrbarheter endast förbehållna de bättre bemedlade, använde man sig av ett vax-, talg-, eller stearinljus där man låtit gjuta in en eller flera blyhagel eller blykulor på ett bestämt avstånd från ljusets början. När sedan ljuset brunnit ned till blytyngderna så frigjordes dessa och ramlade ned i en metallskål och därmed tilldrog sig den sovandes uppmärksamhet. En enkel form av väckare var uppfunnen.

Doktorsklocka
Doktorsklocka kallas även för systerur men är också känd som duoplan. Kännetecknande för dessa ur är att de har en särskild urtavla med en övertydligt gradering för centrumsekundvisaren, något som är användbart när man tar pulsen.

Drivfjäder
Drivfjädern används i mekaniska ur för att förse urverket med kraft. Det är en platt fjäder som ligger hoprullad i ett fjäderhus. Denna konstruktion medger att den axel som man vrider upp fjädern med endast arbetar vid uppdragningen. Det vridande momentet sker helt hos fjäderhuset med vidhängande kuggkrans.

Duoplan
Duoplan kallas även för systerur men är också känd som doktorsklocka. Kännetecknande för dessa ur är att de har en särskild urtavla med en övertydlig gradering för centrumsekundvisaren, något som är användbart när man tar pulsen.

Dykarur
Dykarur är klockor som inte bara tål vatten utan även kan hålla stånd mot vattentryck. Boett, krona, glas och bakboett är därför extra stabila. Ringen som man använder för att ställa dykartiden går bara att vrida i en riktning så dykningen inte kan bli för lång, på sin höjd för kort.

Evig kalender Evig kalender är en kalender som tar hänsyn till saker som månadernas längd och skottår. Manuella justeringar kommer dock behövas göras på alla ur med evighetskalender (utom de mest avancerade) år 2100, 2200, 2300, 2500, 2600 och 2700 eftersom dessa år inte är skottår.

Extra urtavla En extra urtavla är en mindre urtavla som visar sekunder och hur många minuter som gått.

Fjäderhus Fjäderhuset innehåller drivfjäder och fjäderhuskärna. Med fjäderhuskärnan spänner man drivfjädern när man drar upp urverket. Fjäderhuset magasinerar sedan kraften och portionerar ut kraft under urets gångtid.

Glad klocka Alla klockor som fotograferas i reklamsammanhang visar (skall visa) tio minuter över tio eller tio minuter i två. Man säger att visarna ler.

Glas Glaset i armbandsur är plexi-, mineral-, eller safirglas. Safirglas är hårdast och mycket svårt att repa.

Guldboetter Guldboetter tillverkas i både 14 och 18 karat. Det kan även anges som 585/1000 respektive 750/1000. Klockan har en karatstämpel, oftast på baksidan av boetten men ibland sitter den inuti.

Gulddoublé Gulddoublé är uttryck för olika sätt att påföra ett tunt skikt av guld på klockans boett. Skiktets tjocklek anges i mikron (tusendels millimeter). Två till fem mikron är vanligast.

Gångreserv Gångreserven är den tiden som klockan går efter att den har blivit helt uppdragen. En mer korrekt benämning är gångtid. På elektroniska ur är gångtiden mellan två batteribyten.

Gångtid Gångtiden är den tid som klockan går efter att den har blivit helt uppdragen. Även ordet gångreserv används. På elektroniska ur är gångtiden mellan två batteribyten.

Hjälpurtavla En hjälpurtavla är en urtavla som bara visar sekunder. Den är vanligen placerad vid klockan sex.

Indexmarkeringar Indexmarkeringar är det samma som odekorerade ickenumreriska markeringar för timmar, minuter och sekunder. Integrerat armband. Ett integrerat armband är utformat som en naturlig fortsättning på boetten.

Juveler Se Rubiner

Karat
Med karat anger man guldets renhetsgrad. 24 karat är rent guld. 18 karat är en legering där 18 delar av 24 är guld.

Klockhus Se Fjäderhus

Komplikation(Complication) Komplikation kallas en extra mekanism i ett urverk, t.ex. kronograf eller kalender. Komplikation är också en beteckning för en klocka med en eller flera sådana funktioner. En klocka med många funktioner kallas Grande Complication.

Kristall Kristall är ett glasskydd för urtavlan och sitter under ringen.

Krona Krona är en knapp (vanligen placerad vid sidav av boetten vid klockan tre) för att vrida upp och ställa uret.

Kronograf Kronograf kallas en klocka som har en separat stoppfunktion för att mäta kortare tidsintervaller. Kronograf med sekundvisare. En kronograf med sekundvisare har en löpande sekundvisare som fungerar oberoende av kronografens andra visare.

Kronometer En kronometer är en klocka som har genomgått omfattande precisions- och pålitlighetstester vid ett officiellt institut. Dessa institut ligger oftast i Schweiz, som till exempel Neuchtel.

Kvartsrepeterur Repetermekanism som signalerar timme och kvart.

Kvarts Kvarts, eller Quarts, är en bergskristall som har den egenskapen att den kan bringas i svängning av en elektronisk krets. Efter slipning håller den en mycket konstant frekvens. I dag används uteslutande syntetisk kristall.

Mekanisk klocka En mekanisk klocka dras upp för hand. Energin lagras med hjälp av en fjäder.

Mineralglas Mineralglas är hårdare än vanligt glas och därför svårare att rispa.

Minutrepetition Minutrepetitionen är den mest komplicerade av alla komplikationer. Det är ett system där en knapp eller en skjutbar regel utlöser ett ringverk.

Månfasvisning Månfasvisning visar månfasen genom dess tjugonio och en halv dag (korrigering för fyrtiofem minuter extra per månad är oftast inräknad).

Månadsruta Genom månadsrutan på urtavlan ser man ett mekaniskt verk som visar månaden.

Oro Oron är gångreglaget, balansen, i mekaniska ur. Oron svänger runt sin rotationsaxel med hjälp av spiralfjädern. Med spiralfjädern reglerar man orons hastighet.

Placeringspänne Placeringspännet består av två hängande metallremsor (formade efter handleden) med vilka man fäster armbandet. (Troligen uppfunnet av Cartier.)

Platina är en dyrbar silvervit metall som är tyngre än guld. Platina används både till armband och boetter.

Perpetuelle Se Automatiska armbandsur

Quartz Quarts, eller på svenska kvarts, är en bergskristall som har den egenskapen att den kan bringas i svängning av en elektronisk krets. Efter slipning håller den en mycket konstant frekvens. I dag används uteslutande syntetisk kristall.

Rattrapante Rattrapante är en andra sekundvisare som rör sig oberoende av den första. Kronografer med rattrapante gör att man samtidigt kan mäta två tider för samma händelse.

Repeteranordning Runt 1670 försågs många ur med en repeteranordning. Genom att dra i ett snöre eller trycka på en knapp kunde man få klockan att slå sista timmen, halvtimmen eller kvarten. Det var en mycket användbar funktion nattetid då det var för mörkt för att se hur mycket klockan var.Kringliggande metallram under vilket urets glas (kristall) är fastsatt.

Romerska siffror De romerska siffrorna från ett till tolv är I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. En intressant iakttagelse är att urmakeribranschen ända sedan medeltiden använt fyra versala I – IIII istället för romarnas IV för siffran 4. Förklaringen är lika enkel som logisk: På de ursprungliga pendeluren med lod, liksom senare väggur, placerades nyckelhålen för uppdragningsmekanismerna vid siffrorna 4 och 8. För att om möjligt få någon del av siffran synlig sedan hålet tagits upp valde man fyra versala I (som tog större plats och var lättare att tyda) istället för IV. Detta blev en tradition som fortfarande hålls vid liv på moderna armbandsur med romerska siffror.

Rotor I automatiska ur är det rotorn som drar upp drivfjädern. I Quartsur är den en ständigt roterande magnet i stepswitchmotorn.

Rubin Rubinen är en syntetiskt framställd ädelsten som används i urverket som hjullager samt i gångsystemet, detta för att minska friktion och förslitning samt öka exakthet och gångnoggrannhet. Ju fler rubiner som finns i ett urverk desto högre kvalitet.

Safirglas Safirglas är ett klockglas framställt av syntetisk safir. Tack vare sin hårdhet är safirglasen mycket svåra att rispa men det finns en viss risk att det kan spricka.

Självuppdragande En självuppdragande klocka har en rotor som bringas i svängning av armrörelser. Rotorn drar i sin tur upp fjädern som driver urverket.

Skelettur På ett skelettur har man tagit bort allt onödigt material på verkbottnarna i urverket så att bara funktionsytorna finns kvar. Detta skelett görs ofta i vackra former för att tillfredställa ögat. För att kunna njuta av det vackra urverket har man en genombruten urtavla och glas i bakboetten.

Skruvad krona En skruvad krona är en mycket vanlig detalj på klockor med minst 10 ATM. För att ställa tid och datum skruvas först kronan moturs något varv. Därefter kan kronan dras ut. I första läget ändras datum, i andra läget tiden. Skruva alltid tillbaka kronan med ett lätt tryck mot boetten till dess att det säger stopp och kronan behåller sitt läge. Observera att du alltid bör låta din urmakare kontrollera att din klocka är tät före varje badsäsong eller i samband med batteribyte. Ett sprucket glas eller torr packning kan göra din klocka otät.

Skuggkastare En skuggkastare är en stång nedstucken i marken, med vilken man kan mäta skuggans vandring över dagen.

Skänklar Skänklarna är utstickande delar där man fäster armbandet.

Snittiden Den genomsnittliga längden på alla dagar under ett år. Det år också den tid ur vanligen visar.

Stainless steel Stainless steel är rostfritt stål. Beteckningen Stainlees steel innebär att boetten är tillverkad av rostfritt stål. Stainless steel back betyder att klockans baksida, bakboetten, är gjort i rostfritt stål. Ovansidan är då ofta gjord i krom eller double.

Stämgaffelverk Ett stämgaffelverk består av en transistor som pendlar med 360 svängningar per sekund mellan två magneter. Den höga frekvensen skapar en fantastisk precision, men tekniken sjönk i popularitet då quartzverken kom.

Stötsäkert ur Ett ur som kan falla mot en träskiva från en meters höjd eller inte drar sig med mer än sextio sekunder per dag får kallas stötsäkert.

Swiss Made För att en klocka skall få kallas Swiss Made måste den enligt ett federalt schweiziskt dekret från 1971 uppfylla något av följande villkor:
1) Minst femtio procent av delarna är tillverkade i Schweiz.
2) Klockan är monterad i Schweiz.
3) Tillverkningen har startats och kontrolleras av en schweizisk tillverkare.
4) Den kontrolleras av den tekniska inspektionen i Schweiz.

Takometer En takometer är en skala för hastighetsmätning. Skalan sitter antingen som en yttre ring på boetten eller som en fast skala på urtavlan. Till hjälp för att fastställa hastigheten måste också finnas en fast referenssträcka. Man avläser därefter hur långt sekundvisaren hinner under mättiden, varefter den aktuella hastigheten kan avläsas på takometerskalan.

Tankboett Tankboett är ett vanligt namn på en rektangulär boett. Ursprungligen fanns namnet bara på klockor från Cartier.

Temporaltid Temporaltiden har sitt ursprung i Babyloniernas tid att dela upp dygnet i två tolvtimmarsperioder där den ljusa delen av dygnet fick tolv timmar och den mörka delen tolv. Denna temporaltid som levde med oss åtminstone fram till 1300-talet förde med sig att en timme på sommaren var längre än en timme på vintern.

Tonneau Tonneau är en boett som är bred på mitten och har platta, avsmalnande ändar.

Tourbillon Tourbillon är en uppfinning av Breguet som eliminerar vertikala positionsfel med hjälp av en roterande plattform.

Tritium Tritium är en självlysande färg som används till urtavlor, visare och siffror.

Uppdragsaxel Uppdragsaxel är en axel på vilkens yttersta spets kronan sitter som vi drar upp eller ställer klockan med.

Urtavla Urtavlan visar timmar, minuter och sekunder.

Urverk Urverket är urets kompletta mekanism. Ett urverk består av mellan 120 och 600 delar.

Vattentät/Vattenskyddad Klockor är olika väl utrustade för att motstå vatten. Följande begrepp är vanligast: Fukt- och dammskyddad - klockan skall användas som ett smycke och inte utsättas för vatten. Vattenskyddad 3 eller 5 ATM - klockan är gjord för att tåla dagligt bruk. Vattentät 10 ATM - klockan tål bad. Observera att för dykning krävs minst 20 ATM.

Tack till Bo Gylldorff, lärare på Urmakarskolan i Borensberg, tekniskt sakkunnig för Nationalencyklopedin (numera CD-redaktionen), teknisk skribent för Svenska Akademiens Ordboksredaktion.TimeTime out in a time zone som time share eller time warner cable. Time warner and a famous time magazine who has a world time in the part time job can time line or to be first time. Time life in mexico once time upon a time is old time radio kunta kinte. Time managementeller tidsepoken kan alltid finnas till hands om du vill anamma out of time. time tracking software, first time home buyer, time clock software, time attendance software, bath time, time travel, world

Violin, fiddle, fiol, geige, fela, viola, violinist, fiddler, contrabass, doublebass, string, horsehair, bow, repair, cheap, expert, violinista, violonchelo, violoncelo, contrabajo, arco,viulu, fiolbyggare, stall, stråkmakare, frosch, frosch-tillverkare, tagel, jouhi, fernbockträ, lönn, ebenholtz, greppbräda,
översadel, undersadel, stränghållare, tonbjälke, basbjälke, ljudpinne, ljudpinneuppsättare, fiollack, hartz, fiolskruv, brotsch, sarg, sargböjare,
sargbockare, mät-instrument, fiolhyvel, gran, alpgran, finådrig, klang, ton, mensur, stränglängd, mäta, lyssna, lockoton, tonvärde, skitfiol, fabriksfiol, elfiol, violinkonsult, Stradivarius, Stradiuarius, Amati, Amatus, violin, suzuki violin, violin music, violin sheet music, electric violin, red violin, picture of violin,
violin maker, history of the violin, violin sale, free violin sheet music, violin lesson, violin string, stradivarius violin,
play the violin, violin bow, violin case, violin part, antique violin, violin tuning, violin making, cremona violin,
violin shop,spider violin, violin note, used violin, violin tab, gratis para partituras violin, student violin,
belgian eugene violin virtuoso, buy violin,free music violin, old violin, violin size, amati violin, learn to play violin,
violin accessory, violin playing, violin rental, photo of violin, violin for beginner, violin store, palatino violin,
tune a violin, violin information, german violin, wexler violin, violin scale, free violin lesson, violin shoulder rest,
violin instruction, amati maker violin, knilling violin, violin tuner, learn violin, violin repair, violin player,
bridge violin, stainer violin, violin sales, violin learning, violin competition, violin supply, child violin,
violin rosin, belgian eugene violin, para partituras violin, fiddle violin, violin dealer, violin appraisal, jazz violin,
fact violin, hopf violin, toy violin, violin teacher, violin basics, lesson online violin, gliga violin, rothenburg violin,
violin varnish, violin video, roth violin, potter violin, violin pickup, cheap violin, cremona valuable violin,
buying violin, violin concerto, learning to play violin, antonius stradivarius violin, violin kit, violin auction,
cao scott violin, italian violin, violin price, song violin, bass violin, chinese violin, the art of the violin,
art clip violin, stradivarius, stradivarius violin, antonius stradivarius, bach stradivarius, bach stradivarius trumpet, antonius stradivarius violin, bach trumpets stradivarius, antonius cremonensis stradivarius, player stradivarius, picture stradivarius violin, bach bb professional stradivarius trumpet, original stradivarius violin, 37 bach model stradivarius, copy stradivarius, met stradivarius, replica stradivarius, history stradivarius violin, price stradivarius violin, antonius cremonenfis stradivarius, cremonensis stradivarius, photo stradivarius violin, authentic label stradivarius, bach stradivarius trumpets used, sale stradivarius violin, 37 bach model stradivarius trumpet, authenticity stradivarius violin, cello stradivarius, stradivarius value violin, 1713 stradivarius, stradivarius un, stringed instrument, gryphon instrument stringed, stringed musical instrument, instrument stringed violin, history instrument stringed, amt instrument microphone stringed system vs, does instrument produce sound stringed, ancient greece instrument stringed, instrument stringed victory, instrument picture stringed, artisan association instrument stringed, indian instrument musical stringed,

eXTReMe Tracker