0 - 25 MHz

Frekvens Används av bl.a.
1.2000  
2.4576  
3.2000  
3.579545 Telefon
3.6864  
4.0000 DLS 200, trådlösa tel m.m.
4.192  
4.194304  
4.433618 mått 20x18x8mm
4.500  
4.6080  
5.12  
8.00000 Telefon
8.064  
10.025 Telefon
10.140 PR - Syntes
10.150 PR - Syntes
10.160 PR - Syntes
10.170 PR - Syntes
10.180 PR - Syntes
10.240 MF
10.270  
10.245 MF
10.595 PR - Syntes
10.605 PR - Syntes
10.615 PR - Syntes
10.625 PR - Syntes
10.635 PR - Syntes
10.695 PR - Syntes
10.700 X-tal-filter
10.310  
11.115 PR -"Låg"-X-tal
11.132  
11.1550 PR-syntes låg
11.272  
11.275 X-tal-filter, 3-bens
11.310  
11.385  
11.0592  
11.715  
11.730  
11.9808  
12.715 PR - Syntes
12.798 DLS 200
12.80000  
13.4825 Syntes Lafayette K. 1
13.4875 Syntes Lafayette K. 2
13.5025 Syntes Lafayette K. 4
13.5125 Syntes Lafayette K. 6
13.5175 Syntes Lafayette K. 7
13.5275 Syntes Lafayette K. 8
13.5525 Syntes Lafayette K. 12
13.5925 Syntes Lafayette K. 19
13.6025 Syntes Lafayette K. 20
14.31818 Data
14.980  
15.0000  
15.536666  
15.5367  
15.543 Tele
15.610 Tele
15.643 Tele
16.0000  
16.55667 Tele
16.5567 Tele
16.610  
16.615 Tele
16.630 Tele
16.663 Tele
18.0000  
18.345  
18.953 Johnson
19.170  
20.595 Ofuna
20.605 Ofuna
20.615 Ofuna
20.635 Ofuna
20.655 Ofuna
20.705 Ofuna
21.2930  
21.685 Zodiac
20.715 Ofuna
23.440 PR - SSB - Syntes Högkanal
23.590 PR - SSB - Syntes K. 26-30
23.630 PR-SSB-Syntes
23.640 PR - SSB - Syntes K. 31-35
23.680 PR-SSB-Syntes
23.690 PR - SSB - Syntes K. 36-40
23.730 PR-SSB-Syntes
23.740 PR - SSB - Syntes K. 41-45
25.175 Oscillator
<
26 - 28 MHz
Kristaller avsedda för standard PR-radio (455 kHz MF)
Frekvens (Mottagare / RX) Kanal (Motsvarande sändarkristall TX)
26.490   26.945
26.510 1 26.965
26.520 2 26.975
26.5303 26.985
26.540 3A 26.995
26.550 4 27.005
26.560 5 27.015
26.570 6 27.025
26.580 7 27.035
26.590 7A 27.045
26.600 8 27.055
26.610 9 27.065
26.620 10 27.075
26.630 11 27.085
26.640 11A 27.095
26.650 12 27.105
26.660 13 27.115
26.670 14 27.125
26.680 15 27.135
26.690 15A 27.145
26.700 16 27.155
26.710 17 27.165
26.720 18 27.175
26.730 19 27.185
26.740 19A 27.195
26.750 20 27.205
26.760 21 27.215
26.770 22 27.225
26.780 24 24.235
26.790 25 27.245
26.800 23 27.255
26.810 26 27.265
26.820 27 27.275
26.830 28 27.285
26.840 29 27.295
26.850 30 27.305
26.860 31 27.315
26.870 32 27.325
26.880 33 27.335
26.890 34 27.345
26.900 35 27.355
26.910 36 27.365
26.920 37 27.375
26.930 38 27.385
26.940 39 27.395
26.950 40 27.405
26.960 41 27.415
26.970 42 27.425
26.980 43 27.435
26.990 44 27.445
27.000 45 27.455
Frekvens (Sändare / TX) Kanal (Motsv. mottagarkristall RX)
26.895  
26.915 1 26.510
26.945   26.490
26.965 1 26.510
26.975 2 26.520
26.985 3 26.530
26.995 3A 26.540
27.005 4 26.550
27.015 5 26.560
27.025 6 26.570
27.035 7 26.580
27.045 7A 26.590
27.055 8 26.600
27.065 9 26.610
27.075 10 26.620
27.085 11 26.630
27.095 11A 26.640
27.105 12 26.650
27.115 13 26.660
27.125 14 26.670
27.135 15 26.680
27.145 15A 26.700
27.155 16 26.700
27.165 17 26.710
27.175 18 26.720
27.185 19 26.730
27.195 19A 26.440
27.205 20 26.750
27.215 21 26.760
27.225 22 26.770
24.235 24 26.780
27.255 23 26.800
27.245 25 26.790
27.265 26 26.810
27.275 27 26.820
27.285 28 26.830
27.295 29 26.840
27.305 30 26.850
27.315 31 26.860
27.325 32 26.870
27.335 33 26.880
27.345 34 26.890
27.355 35 26.900
27.360  
27.365 36 26.910
27.375 37 26.920
27.385 38 26.930
27.395 39 26.940
27.405 40 26.950
27.415 41 26.960
27.425 42 26.970
27.435 43 26.980
27.445 44 26.990
27.455 45 27.000
27.470 62 (Mott. till K.62)
27.625 62 (290:- för S+M)
28.322   Oscillator

29 - 50 MHz

Frekvens (Tillhörande mottagar- eller sändar-kristall (MF455kHz/10.695MHz), eller användning)
29.255  
29.275  
29.285  
29.295  
29.305  
29.315  
29.325 Lafayette
29.335  
29.345  
29.355  
29.365  
29.375  
29.385  
29.395  
29.405  
29.415  
29.425  
29.435  
29.445  
29.455  
29.465  
29.475  
29.485  
29.495  
29.505  
29.515  
29.525  
29.535  
29.545  
29.710 29.255
29.720 Telefon
29.730 29.275
29.740 29.285
29.750 29.295/40.445
29.760 48:- 29.305
29.770 48:- 29.315/40.465
29.800 29.345/40.945
29.810 29.355
29.820 29.365
29.830 29.375/40.525
29.840 29.385/40.535
29.850 29.395
29.860 29.405/40.555
29.870 29.415/40.565
29.875  
29.880 29.425/40.575
29.890 29.435/40.585
29.900 29.445/40.595
29.905  
29.910 29.45/40.605
29.915  
29.920 29.465/40.615
29.925  
29.930 29.475
29.935  
29.940 29.485/40.635
29.945  
29.950 29.495/40.645
29.955  
29.960 29.505/40.655
29.965  
29.970 219.515/40.665
29.975  
29.980 29.525/40.675
29.985  
29.990 29.535/40.685
29.995  
30.000 29.545/40.695
30.005  
30.015  
30.025  
30.035  
30.195  
30.20625 DLS 200
30.245  
30.255  
30.265  
30.275  
30.330 29.875
30.335 30.790
30.355 30.790
30.360 29.905
30.370 29.915
30.380 29.925
30.390 29.935
30.400 29.945
30.410 29.955
30.420 29.965
30.430 29.975
30.440 29.985
30.450 29.995
30.460 30.005
30.470 30.015
30.480 30.025/40.175
30.490 30.035
30.500 30.955
30.510 48:- 30.965
30.520 48:- 30.975/41.215
30.530 48:- 30.985
30.540 48:- 30.995
30.550 48:- 31..005
30.560 48:- 31.015/41.255
30.570 48:- 31.025
30.575 79:- AM/TX
30.580 48:- 31.035/41.275
30.590 48:- 31.045/41.285
30.600 48:- 31.055
30.610 48:- 31.065
30.620 48:- 31.075/41.315
30.630 48:- 31.085
30.640 48:- 31.095
30.650 48:- 31.105
30.660 48:- 31.115
30.670 48:- 31.125
30.680 48:- 31.135/41.375
30.690 48:- 31.145
30.700 48:- 30.245/31.155/41.395
30.700 48:- 41.395
30.710 48:- 30.255/31.165
30.720 48:- 30.265/41.415
30.730 48:- 30.275/41.425
30.740 48:- 31.195
30.750 48:- 31.205/41.445
30.760 48:- 31.215
30.770 48:- 31.225
30.780 TS 31.235/41.475
30.790 TS 41.485
30.800 48:- 30.355/41.495
30.810 48:- 30.355/41.505
30.820 TS 41.525
30.830 48:- 41.525
30.850 48:- 41.545
30.860 48:- 41.555
30.870 48:- 41.565
30.930 48:- 41.625
30.940 48:- 41.635
30.950 48:- 41.645
30.955 48:-  
30.960 48:- 41.655
30.965 48:-  
30.975 48:-  
30.985 48:-  
30.995 48:-  
31.005 48:-  
31.015 48:-  
31.025 48:-  
31.035 48:-  
31.045 48:-  
31.055 48:-  
31.060 189:-  
31.065 48:-  
31.075 48:-  
31.085 48:-  
31.095 48:-  
31.105 48:-  
31.115 48:-  
31.125 48:-  
31.135 48:-  
31.145 48:-  
31.155 48:-  
31.160 48:- 41.855
31.170 48:- 41.865 TS
31.205 48:-  
31.215 48:-  
31.225 48:-  
31.235 48:- 30.780
31.245 48:-  
31.260 99:- micman k.5/E
31.270 99:- 41.965 TS
31.275 48:-  
31.365 99:-  
31.370 59:- 42.065
31.380 99:-  
31.425 99:-  
31.430 59:- 42.125
31.440 48:- 42.135
31.450 48:- 42.145
31.455 69:- Pony, syntes
31.460 48:- 42.155
31.465 69:- Pony, syntes
31.470 149:- 42.165, 31.925
31.485 79:- Pony, syntes K.19
31.625 59:-  
31.630 48:- 42.325
31.640 48:- 32.095, 42.335
31.650 48:- 42.345
31.660 48:- 42.355
31.670 48:- 42.365
31.625 48:-  
31.640 48:- 32.095
31.925    
32.000 99:- Oscillator
32.095 69:- RX
33.505 78:- Laf., syntes
33.660 78:- Syntes s.o.
33.770 78:- Syntes
33.780 78:- Syntes
33.810 78:- Syntes
33.820 78:- Syntes
33.840 78:- Syntes
33.850 78:- Syntes
33.860 78:- Syntes
33.870 78:- Syntes
33.890 78:- Syntes
33.900 78:- Syntes
33.930 78:- Syntes
33.940 78:- Syntes
33.990 78:- Syntes
33.505 78:- Syntes
33.660 78:- Syntes
33.770 78:- Syntes
33.780 78:- Syntes
33.810 78:- Syntes
33.820 78:- Syntes
33.840 78:- Syntes
33.850 78:- Syntes
33.860 78:- Syntes
33.870 78:- Syntes
33.890 78:- Syntes
33.900 78:- Syntes
33.930 78:- Syntes
33.940 78:- Syntes
33.990 78:- Syntes
34.08500 99:-  
34.8937 99:-  
35.910 79:- Telefon
35.935 79:- Telefon
36.000 99:- Oscillator
36.130 79:- Telefon
36.230 79:- Telefon
36.400 99:-  
36.425 99:-  
36.555 79:- Telefon
36.971875 99:-  
Till sidans topp
37.450 79:- 27 MHz syntes kan.minus 11-15
37.500 79:- 27 MHz syntes kan.minus 6-10
37.550 79:- 27 MHz syntes kan.0-minus 5
37.600 79:- 27 MHz syntes kan.1-4
37.650 79:- 27 MHz syntes kan.5-8
37.690 79:- 27 MHz - Syntes
37.700 79:- 27 MHz syntes kan.9-12
37.710 159:- 27 MHz syntes kan.11A
37.750 79:- 27 MHz syntes kan.13-16
37.800 79:- 27 MHz syntes kan.17-20
37.830 69:-  
37.850 79:- 27 MHz syntes kan.21-25
37.880 69:-  
37.900 79:- 27 MHz syntes kan.26-30
37.950 79:- 27 MHz syntes kan.31-35
38.000 79:- 27 MHz syntes kan.36-40
38.050 79:- 27 MHz syntes kan.41-45
38.100 79:- 27 MHz syntes kan.46-50
38.150 79:- 27 MHz syntes kan.51-55
38.200 79:- 27 MHz syntes kan.56-60
38.275 88:- Laf., syntes
38.285 88:- s.o.
38.33333 89:- Telefon
38.355 88:- Laf., syntes
38.375 88:- s.o.
38.385 88:- Syntes
38.395 88:- Syntes
38.405 88:- Laf., syntes
38.485 88:- Syntes
38.515 88:- Syntes
38.970 79:- Telefon
39.130 79:- Telefon
39.150 79:- Telefon
39.190 79:- Telefon
39.290 79:- Telefon
39.75625 99:-  
40.175 48:-  
40.250 99:-  
40.445 199:-  
40.465 159:-  
40.495 79:-  
40.525 79:-  
40.535 59:-  
40.555 79:-  
40.565 79:-  
40.575 48:-  
40.585 69:-  
40.595 69:-  
40.605 59:-  
40.615 48:-  
40.635 48:-  
40.645 89:-  
40.655 89:-  
40.665 89:-  
40.675 48:-  
40.685 TS  
40.695 48:-  
41.215 79:- Zodiac TX 30.520
41.255 48:-  
41.275 48:-  
41.285 48:-  
41.315 48:-  
41.375 48:-  
41.395 48:-  
41.415 48:-  
41.425 48:-  
41.445 48:-  
41.475 48:-  
41.485 48:-  
41.495 48:-  
41.505 48:-  
41.525 48:-  
41.545 48:-  
41.555 48:-  
41.565 48:-  
41.605 48:-  
41.635 48:-  
41.645 48:-  
41.655 48:-  
41.855 48:-  
41.865 TS  
42.000 99:- Oscillator
42.065 59:-  
42.125 59:-  
42.135 48:-  
42.145 48:-  
42.155 48:-  
42.165 190:- 31.470MHz styrkristall i t.ex. Shinwa/Zodiac
42.325 48:-  
42.335 48:-  
42.345 48:-  
42.355 59:-  
42.365 48:-  
43.150 49:-  
43.650 49:-  
44.3312 99:-  
44.7312 99:-  
44.8312 89:-  
44.9688 99:-  
45.01875 79:-  
45.08125 79:-  
46.150 49:-  
46.475 99:- Telefon
46.650 59:-  
46.830 99:-  
48.400 49:-  
48.000 99:- Oscillator
49.315 99:- Telefon
49.535 99:- Telefon
49.700 59:-  


Vinylskivor  | Vinylskivor  | Vinylskivor  | Tradera jm  | Vinyl  | Skulptur  | Plastskulptur  | Fiolbyggare
Kista Galleria  | Kista  | Kista Marknad  | Jerkasmarknad  | Jerkasmarknad  | Vinylskivor  | Fiolbyggare
Videophones  | Videotelefon  | Picturephone  | Picture Phone  | Bloggar  | Sport Community
Videotelefon  | Videophone  | Videotelefoner  | Picturephone  | Bildtelefon  | Videophone  | Videotelefoni
Videotelefoner  | Video Phones  | Videotelefoni  | Videotelefon  | Videophones  | Video Phone  | Videotelefoner
Kassaskåp  | Kassaskåp  | kassaskåp  | Kassaskåp  | Kassaskåp  | Kassaskåp  | Kassaskåp
Kassaskåp  | Kassaskåp  | SafeClub.se  | Kassaskåp  | Kassaskåp  | Kassaskåp  | Kassaskåp  | Kassaskåp
Parkteatern  | Sweden  | Submitforce  | Africa  | Violin jm  | Seo-Sweden  | Svensk Progg
art  | Kista  | Wood  | Jerka  | Sweden  | Info  | Leksaker  | Store  | Jerka
Javajerka  | Axanator  | Phalle  | Retardin  | Violin  | Serial  | Progg  | Progg
Search18  | Tsunami  | Krogsnusk  | Wordpress  | Cncat  | H5N1  | Svensk Progg  | Jerry Spångberg
Jerkasmarknad  | Jerkasmarknad  | Foto  | Instruments  | Jerkasmarknad  | Nynäshamn  | Nynäshamn
Chernobyl  | Index.php  | Inlänkar  | Jerkasmarknad  | Aftonbladhet  | Sportguiden  | Parkteatern 2010
Name  | Links  | Search  | Deadheads  | Jerkasmarknad  | Jerkasmarknad  | Kista Galleria  | Kista Galleria  | Parkteatern
Svensk Progg  | Skulptur Sthlm  | Violinatelje  | Vinylskivor  | Kista Galleria  | Kassaskåp  | Jerkasmarknad
Skulptur-Skulpturer  | Plastskulptur  | Skulptur  | Skulpturer  | Skulpturer  | Skulptör  | Skulpturer  | Skulptur-17
Skulptur  | Jerry Spångberg  | Konstnär  | Skulptur-Stockholm  | Skulptör  | Träskulptör  | Skulptör  | Konstgjuteri