Det finns andra värden än politik

Inte politik

Skönt med ett avbrott från den politiska arenan. Man behöver en liten paus då och då. Ska koncentrera mig några timmar på den första svenska SEO-tävlingen anordnad av Jim Westergren. Klicka på bannern ovan så kommer du till mina tävlingssidor.

Här är sökorden
Aftonbladhet
Svenska Dagbladhet
Sökmotoroptimeringstävling
Expressn
Internetvärd  

Comments are closed.