Lars Leijonborg

Lars Leijonborg som utrikesminister.

Lars Leijonborg

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

En del har verkligen humor.

Comments are closed.